Atkarīgo pasaule

Lai palīdzētu atkarīgajiem, vispirms jāizprot sevi un tikai pēc tam var mēģināt izprast atkarīgo cilvēku pasauli, kas katram ir sava.
 
Pirms uzsākat palīdzības sniegšanu atkarīgajam, ir vērts uzdot pašam sev dažus jautājumus.
 
Vispirms pajautājiet sev, kādas teorijas, aizspriedumi un stereotipi jums ir par atkarīgajiem un atkarību.

Read More