Es esmu šeit, lai jums palīdzētu atrast ceļu caur grūtībām, piedāvājot sapratni, atbalstu un profesionālu palīdzību. Savā praksē esmu saskāries un palīdzējis cilvēkiem, kuri cīnās ar dažādām atkarībām, tostarp alkohola, narkotiku, seksa un azartspēļu atkarību.

Mana prakse ir LGBTQ+ draudzīga, un es esmu gatavs atbalstīt jūs jautājumos par identitāti un pašpieņemšanu.

Strādājot es ievēroju ētikas kodeksu.

Kādus pakalpojumus jūs varat saņemt:

 1. Eksistenciālā terapeita konsultācijas

 2. Psihoemocionālā stresa novērtēšanu kolektīvos, to prognozēšanas un novēršanas iespējas saistībā ar personības iezīmēm un sociāldemogrāfiskām pazīmēm.

 3. Praktiskos seminārus.

Ar kādām problēmām var vērsties pie manis: 

Katram terapeitam ir savas stiprās puses un sava speciālizācija. Manas prakses galvenie fokusa punkti ir:

 • sevis un savas dzīves ceļa meklējumi;
 • attiecību uzlabošana un grūtību pārvarēšana;
 • daudzveidīgu atkarību mazināšana, ieskaitot alkoholismu, narkomāniju, seksuālās, pornogrāfijas, azartspēļu atkarības u.c. atkarības;
 • stress un trauksme;
 • panikas lēkmes;
 • intereses zudums par dzīvi;
 • seksuālo attiecību problēmu risinājumi;
 • identitātes atklāšana un pieņemšana;
 • zaudējumu pārvarēšana un emocionālā atveseļošanās, emocionālā līdzsvara atgūšana;
 • pārliecības iegūšana.

Kā notiek konsultācijas:

Terapiju mēs sākam ar rūpīgu iepazīšanos ar jūsu stāstu, kas aizņem 1 līdz 3 vizītes. Šajās pirmajās tikšanās reizēs es uzklausu jūsu stāstu un jūsu vajadzības. Pēc tam vienojamies par tālāko sadarbību. Ja jūs esat gatavi turpināt, mēs vienojamies par terapeitisko kontraktu – tas ir mūsu savstarpējais solījums sadarboties. 

Terapeitiskajam kontraktam ir nepieciešams mērķis, ko mēs formulējam un apstiprinām kopā ar jums. Apzināmies, kā un pēc kādiem kritērijiem mēs kopā ar jums mērīsim mērķa sasniegšanu. Papildus tam, mēs apspriežam darba konfidencialitāti un nosakām robežas: precīzu tikšanās laiku un vietu, maksājumu nosacījumus.

Parasti tikšanās notiek reizi nedēļā, 50 minūšu garā sesijā. Tas ir jūsu laiks, kurā mēs kopā strādāsim pie jūsu mērķu sasniegšanas. Es neuzstāju uz noteiktu sesiju skaitu. Atkarībā no jūsu vajadzībām mēs apspriežam nepieciešamo tikšanos skaitu:

 • īstermiņa terapija – 5-10 tikšanās, 
 • vidēja termiņa terapija – apmēram 20 tikšanās, 
 • ilgtermiņa terapija – vairāk nekā 30 tikšanās. 

Kā tehniski notiek konsultācijas:

Klātienes konsultācijas

Norises vieta: manā privātpraksē, kur tiek nodrošināts klusums un konfidencialitāte.

Atmosfēra: mierīga un netraucēta vide, kur neviens neiztraucēs un neko nedzirdēs.

Attālinātās konsultācijas

Platformas: Zoom, Teams, Google Meet, WhatsApp, Viber utt.

Tehniskie nosacījumi: Nepieciešams stabils interneta savienojums.

Klienta loma: Jāparūpējas par klusu un privātu vidi, bez citu cilvēku klātbūtnes.

Kādās valodās jūs varat saņemt konsultācijas:

Pieejamās darba valodas ir latviešu un krievu.

No cik gadiem var vērsties pēc palīdzības:

Strādāt ar terapeitu patstāvīgi ir iespējams no 18 gadu vecuma. Ja esat jaunāki, varat zvanīt uz uzticības tālruni, tas ir anonīmi un bez maksas.