Bites mērķis


Un bērns baidās no bitēm un saka, ka bites mērķis esot dzelt cilvēkiem. Dzejnieks tīksmi vēro biti, kas pieplakusi zieda kausiņam, un saka, ka bites mērķis esot uzsūkt sevī ziedu smaržu.Dravnieks, redzēdams, ka bite vāc ziedputekšņus un saldo nektāru un nes tos stropā, saka, ka bites mērķis esot vākt medu.

Cits dravnieks, tuvāk izpētījis spieta dzīvi, saka, ka bite vācot putekšņus un nektāru tālab, lai izbarotu jaunās bites un izaudzētu māti, ka bites mērķis esot sugas turpi­nāšana.

Read More